ТАРИФТЕР
Абоненттік төлем
Бір маусымға 10 000 ₸/
Жыл-бойына
жалға алу
1 айға 1 000 ₸
Шоттағы минималды баланс
міндетті бітпейтін қалдық
500 ₸
Клубты карта үшін кепілдік
карта тиісті түрде тапсыралған кезде кепілдік қайтарылады
1 000 ₸
Айыппұлдар
Кешіктіріп қайтару * 5 000 ₸/ тәулік
+ жалға алудың нақты сомасы
Жалға алу барысында велосипедті қирату до 30 000 ₸
Велосипедті жоғалту немесе абайсызда қайта жөнделмейтін халге жеткізу 100 000 ₸
* жалға алудан 24 сағат өткен соң
ЖАЛҒА АЛУДЫҢ УАҚЫТЫЛЫ БӨЛІГІ
0-ден 30 минутқа дейін (0,5 сағат) ТЕГІН*
31-ден 60 минутқа дейін (1 сағат) 100 ₸
61-тан 120 минутқа дейін (2 сағатқа дейін) 250 ₸
от 121 до 180 минут (до 3 часов) 500 ₸
181-ден әр келесі сағат (3 сағаттан бастап) 1 000 ₸
* Есіңізде сақтаңыз, велосипедті бекетке өайтарғанда сіз әр 30 минут велосипеді ТЕГІН пайдаланасыз!
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Колеса велосипеда блокируются после 24 часов проката
Абоненттік төлем
1 күн 500 ₸
2 күн 800 ₸
3 күн 1 000 ₸
7 күн 1 500 ₸
Шоттағы минималды баланс 500 ₸
Депозиттік кепіл
(бірлік таусылғанда немесе жалға алу аяқталғанда
нақты бірлік сомасының алынуымен онлайн түрде
кепілдік сомасы қайтарылады)
37 500 ₸
ТАРИФТЕР
0-ден 30 минутқа дейін (0,5 сағат) ТЕГІН*
31-ден 60 минутқа дейін (1 сағат) 100 ₸
61-тан 120 минутқа дейін (2 сағатқа дейін) 250 ₸
от 121 до 180 минут (до 3 часов) 500 ₸
181-ден әр келесі сағат (3 сағаттан бастап) 1 000 ₸
* Есіңізде сақтаңыз, велосипедті бекетке өайтарғанда сіз әр 30 минут велосипеді ТЕГІН пайдаланасыз!